Osią mojego projektu są trudności w relacji projektanta graficznego i zleceniodawcy. Negatywne doświadczenia współpracy mogą rzutować na jej wynik, czyli projekt. Jednocześnie przebieg i jakość współpracy kształtuje opinie i wyobrażenia osób na temat zawodu projektanta i samego projektowania. Mechanizm działa w obie strony, również nastawienie środowiska projektantów do ludzi z nim niezwiązanych gruntuje się między innymi na bazie doświadczeń współpracy przy projekcie lub opinii innych na ten temat. Konsekwencje niezrozumienia i nieprzychylnego nastawienia czy postawy wobec siebie projektantów i zleceniodawców są rozległe i w dłuższym rozrachunku wykraczają daleko poza niekomfortową atmosferę pracy czy zakończenie konkretnego przypadku współpracy.

Poszukując odpowiedzi na pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy zaczęłam od ustalenia definicji – kim jest projektant graficzny? oraz – kim jest zleceniodawca? Ustalenie powyższych pojęć wiąże się z przyporządkowaniem podmiotom ról i zadań we współpracy nad projektem. Punktem wyjścia do stworzenia jak najbardziej obiektywnych portretów były teorie i wypowiedzi projektantów oraz opinie projektantów i zleceniodawców na ten temat. Jednocześnie należy uwzględnić, że do tematu można podejść bazując na swoich wyobrażeniach oraz na ocenie własnych doświadczeń. Rozróżnienie to wydaje się o tyle ważne, iż obrazuje nastawienie i postawę stron wobec siebie zanim jeszcze dojdzie do współpracy – role społeczne, stereotypy, oczekiwania oraz jej ocenę, bazującą na faktach opinię, diagnozę relacji w oczach jej podmiotu. Takie podejście może pomóc rozstrzygnąć po której stronie lub po której stronie bardziej leży problem i na czym warto się skoncentrować – wpływać na postawę projektantów i zleceniodawców zanim jeszcze dochodzi do współpracy czy działać na którymś z momentów ścieżki współpracy. W tym miejscu chciałabym również zaznaczyć, że moim głównym założeniem do kryterium wyboru rozwiązania jest jego wykonalność i realne oddziaływanie. Bardziej od skali czy zasięgu projektu interesuje mnie jego funkcjonalność i przydatność.

Kolejna kwestia, której warto się przyjrzeć to ścieżka doświadczenia współpracy projektanta i zleceniodawcy. Każdy przypadek jest inny, każdy projektant i zleceniodawca ma swoje własne podejście, system i metody. Do celów projektu postanowiłam jednak wyodrębnić etapy współpracy projektanta i zleceniodawcy jak najbardziej uniwersalne dla różnych sytuacji. Podkreślić należy, iż mimo dużej liczby zagranicznych materiałów na ten temat, postanowiłam szczególnie wziąć pod uwagę aspekt lokalny, a więc polskich warunków. W związku z tym najbardziej pomocnym źródłem informacji okazała się być tegoroczna (2015) konferencja projektowa „Elementarz projektanta”, gdzie z ust młodszych i starszych aktywnych zawodowo projektantów można było usłyszeć o ich procesie projektowym i całej drodze współpracy z klientem. Zainteresowanie publiczności, pokazało jak duże jest zapotrzebowanie na informacje dotyczące tego tematu, zwłaszcza wśród początkujących projektantów.

Meritum moich poszukiwań stanowi próba ustalenia punktów krytycznych współpracy projektanta graficznego i zleceniodawcy, a więc sytuacji, które generują najwięcej trudności oraz swoistość pojawiających się problemów. Kluczem weryfikacji najbardziej dokuczliwych aspektów współpracy są przymiotniki najczęściej i najbardziej pojawiające się w odpowiedziach respondentów, w analizowanych przeze mnie badaniach dotyczących relacji projektanta i zleceniodawcy. Po określeniu powyższych punktów kolejnym krokiem jest odnalezienie metod i praktyk prowadzących do rozwiązania wyszczególnionych problemów z uwzględnieniem metod innowacyjnych i mniej tradycyjnych.

 

Pytania badawcze

 

Etapy i metody pracy

 1. Jak wygląda ścieżka współpracy projektanta i zleceniodawcy?
 2. Jakie etapy współpracy można wyodrębnić?
 3. W jaki sposób projektant i zleceniodawca ze sobą współpracują?
 4. Jakie metody pracy projektanta i zleceniodawcy są stosowane?
 5. Jakie metody planowania projektu są stosowane?
 6. Jakie metody zarządzania projektem są stosowane?
 7. Jakie metody komunikacji między projektantem i zleceniodawcą są stosowane?

 

Role i definicje

 1. Jakie wyobrażenia o swojej roli we współpracy i projekcie ma projektant i zleceniodawca?
 2. Jak definiują siebie projektant i zleceniodawca? (w kontekście relacji)
 3. Jakie wyobrażenia o roli projektanta we współpracy i projekcie ma zleceniodawca?
 4. W jaki sposób zleceniodawca definiuje osobę projektanta?
 5. Jakie wyobrażenia o roli zleceniodawcy we współpracy i projekcie ma projektant?
 6. W jaki sposób projektant definiuje osobę zleceniodawcy?

 

Ocena doświadczeń we współpracy

 1. Jakie są opinie projektanta i zleceniodawcy na temat współpracy?
 2. Jak oceniają swoje doświadczenia w tym temacie?

 

Trudności w relacji

 1. Co sprawia największe trudności we współpracy projektanta i zleceniodawcy?
 2. Jakie problemy napotkali na początku swojej drogi zawodowej doświadczeni projektanci?
 3. Czego brakowało na początku ich kariery?
 4. Na co najbardziej powinni zwrócić uwagę początkujący projektanci?
 5. Jakie dziedziny powinni eksplorować początkujący projektanci by efektywnie współpracować ze zleceniodawcą?
gosia

Written by gosia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>