Featured Image

Problematyka projektu

Osią mojego projektu są trudności w relacji projektanta graficznego i zleceniodawcy. Negatywne doświadczenia współpracy mogą rzutować na jej wynik, czyli projekt. Jednocześnie przebieg i jakość współpracy kształtuje opinie i wyobrażenia osób na temat zawodu projektanta i samego projektowania. Mechanizm działa w obie strony, również nastawienie środowiska projektantów do ludzi z nim niezwiązanych gruntuje się między innymi na bazie doświadczeń współpracy przy projekcie lub opinii innych na ten temat. Konsekwencje niezrozumienia i nieprzychylnego nastawienia czy postawy wobec… Read more »

Featured Image

Podsumowanie I semestru w Pracowni Typografii

Zadanie fotograficzne Temat zadania: Zestaw fotografii budujących narrację obrazem. Zadanie polega na wykonaniu zestawu fotografii które budują narrację (opowiadają historię.) Temat cyklu: dowolny, zaproponowany przez studenta. Zestaw fotografii może mieć charakter dokumentalny lub być kreacją artystyczną. Historia może być autentyczna lub wyreżyserowana. W przypadku wyreżyserowanej historii proszę o wcześniejsze przygotowanie storyboardu. Technika: dowolna (fotografia analogowa, cyfrowa, obrazy nieprzetworzone lub przetworzone w programach graficznych do edycji… Read more »