Featured Image

Problematyka projektu

Osią mojego projektu są trudności w relacji projektanta graficznego i zleceniodawcy. Negatywne doświadczenia współpracy mogą rzutować na jej wynik, czyli projekt. Jednocześnie przebieg i jakość współpracy kształtuje opinie i wyobrażenia osób na temat zawodu projektanta i samego projektowania. Mechanizm działa w obie strony, również nastawienie środowiska projektantów do ludzi z nim niezwiązanych gruntuje się między innymi na bazie doświadczeń współpracy przy projekcie lub opinii innych na ten temat. Konsekwencje niezrozumienia i nieprzychylnego nastawienia czy postawy wobec… Read more »

Featured Image

Krzysztof Lenk – Krótkie teksty o sztuce projektowania

Definicja projektowania graficznego   O roli projektanta Projektant znajduje się zawsze w pozycji szczególnej: nigdy nie jest sam. Jego projekt jest realizacją przekazu, na który składa się wysiłek wielu ludzi: dziennikarzy, redaktorów, fotografów, ilustratorów. To co powstaje musi być wyrażone w sposób zrozumiały dla zecerów, montażystów, maszynistów i powinno być przychylnie przyjęte przez czytelników. (…)   Definicja projektowania Zaawansowane projektowanie graficzne jest dziś skomplikowaną… Read more »

Featured Image

O designie w województwie śląskim

Opinie śląskich projektantów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych. Badanie przeprowadzone w ramach projektu Design Silesia Realizacja Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ASP w Katowicach, Zamek Cieszyn Cel projektu Upowszechnienie wykorzystania designu w rozwoju województwa Śląskiego. Jednym z kluczowych założeń była diagnoza stanu i potrzeb designu w województwie śląskim.   Relacja projektanta i zleceniodawcy – opinie   Wprowadzenie – postrzeganie projektowania Problemy Rozdźwięk w autodefinicji roli zawodowej projektantów, a postrzeganiem jej przez… Read more »