Projektanci, design managerowie.
Projekt badawczy Diagnoza stanu design w Polsce – ewaluacja zapotrzebowania na wsparcie w zakresie designu jest realizowany w ramach POIG.

 

Relacja projektanta i zleceniodawcy – opinie

Celem badania jest dostarczenie wiedzy dotyczącej następujących zagadnień: charakterystyki rynku design-u w Polsce oraz trendów z nim związanych; praktyk związanych z wykorzystaniem designu w polskich przedsiębiorstwach (w tym: rozpowszechnienia designu, form designu, funkcji designu, zasad doboru wykonawców świadczących usługi w obszarze designu); korzyści dostarczanych przedsiębiorstwom przez design; barier rozwoju oraz wykorzystania designu w Polsce. Pozyskanie ww. informacji – służących ocenie praktyk w obszarze wdrażania design-u w polskich firmach – zostanie przeprowadzone w oparciu o doświadczenie, opinie i poglądy: przedsiębiorców; projektantów, przedstawicieli biur projektowych, design menedżerów; audytorów realizujących audyty designu; blogerów i dziennikarzy branżowych; przedstawicieli instytucji naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu dedykowanych designowi, stowarzyszeń branżowych projektantów, instytucji publicznych dedykowanych upowszechnianiu i rozwojowi designu w Polsce oraz analizę materiałów zastanych.

Zgromadzona wiedza stanowić będzie podstawę do wypracowania rekomendacji, mających na celu wskazanie pożądanych form i kierunków interwencji publicznych związanych z upowszechnianiem i wpieraniem rozwoju designu w działalności polskich przedsiębiorstw.

Charakterystyka respondentów:

Respondenci:  ( N=281)

Projektant 85,1%
Design manager 19,2%

Respondenci – stosunek pracy:  ( N=281)

Działalność gospodarcza 62,3%
Praca na etat 20,6%
Freelancer 21,4%

Respondenci – etap rozwoju jako projektant: ( N=239 )

Początkujący w zawodzie projektanta 10,9%
Doświadczeni projektanci 40,6%
Profesjonaliści 38,1%

 

Pytania i odpowiedzi

 

Czy w ciągu ostatnich 3 lat osobiście zajmował się
Wszyscy badani, N=281,

Odpowiedzi respondentów:

projektowaniem produktów/usług naumowę zlecenie/umowę odzieło 70%
produkcją (własną) zaprojektowanych przez Pana/ią produktów 58%
doradztwem wzakresie designu dla firm 56%
sprzedażą/dystrybucją produktów zaprojektowanych przez Pana/ią 46%
zarządzaniem designem wfirmach 27%
audytem wzakresie designu dla firm 18%

 

Czy w ciągu ostatnich 3 lat projektował (a) Pan (i) produkty i/lub usługi w którejś z poniższych kategorii:
Wszyscy badani, N=281,

Odpowiedzi respondentów:

komunikacji wizualnej 73%
produktu 70%
opakowań 49%
interakcji (wtym User Experience) 35%
usług 33%
oprogramowania 19%

 

Dla firm z jakiej branży respondent projektował:
Wszyscy badani, N=281

Odpowiedzi respondentów:

reklama, marketing, grafika 46%
sport, kultura, rozrywka, turystyka 38%
dom, ogród 37%
odzież, obuwie, tekstylia, moda 30%
architektura 28%
zdrowie, medycyna, kosmetyki 24%
informatyka, IT, telekomunikacja 24%
artykuły dla dzieci 20%
komunikacja, transport 19%
produkcja opakowań 19%
produkcja żywności, napojów, etc. 18%
budownictwo 18%
finanse, ubezpieczenia 16%
produkcja maszyn iurządzeń 15%
produkcja artykułów RTV/AGD 12%
produkcja ceramiki, szkła 11%
motoryzacja 11%
produkcja maszyn iurządzeń rolniczych 4%
uzbrojenie, obronność 4%
przemysł górniczy/hutniczy etc. 1%
inne 21%

 

Z kim zazwyczaj Pan (i) kontaktuje się (pracuje) po stronie firmy/zleceniodawcy, który zamawia u Pana (i) zaprojektowanie produktu/usługi?
Projektant, N= 214, % – odpowiedzi „Tak”

Odpowiedzi respondentów:

właściciel firmy/członek zarządu/kierownictwo firmy 88%
dział marketingu 58%
kierownik produktu/brand manager 28%
dział projektowy/dział designu działający wramach firmy 26%
dział artystyczny/graficzny 25%
design manager postronie firmy 22%
projektant/ci pracujący wdanej firmie 22%
dział nowych produktów/usług/NPD 21%
dział PR 18%
specjalista ds.designu/wzornictwa 9%

 

Z kim zazwyczaj Pan (i) kontaktuje się (pracuje) po stronie firmy/zleceniodawcy, dla którego pracuje Pan (i) jako design manager
Design manager, N= 34, % – odpowiedzi „Tak”

Odpowiedzi respondentów:

właściciel firmy/członek zarządu/kierownictwo firmy 76%
dział marketingu 53%
kierownik produktu/brand manager 47%
dział projektowy/dział designu działający wramach firmy 35%
dział artystyczny/graficzny 12%
design manager postronie firmy 32%
projektant/ci pracujący wdanej firmie 12%
dział nowych produktów/usług/NPD 24%
dział PR 24%
specjalista ds.designu/wzornictwa 21%

 

Na jakie problemy napotyka Pan (i) w swojej pracy z firmami przy projektowaniu produktów/usług?
Projektant, N= 214, % – odpowiedzi „Zawsze” oraz „Często”

Odpowiedzi respondentów:

Za niskie budżety przeznaczone nausługi projektowania 82%
Brak zrozumienia roli iznaczenia dobrego designu wfirmach 76%
Niska świadomość firm natemat procesu projektowania 76%
Trudność wakceptacji przez klientów nowatorskich, odważnych projektów 71%
Brak świadomości korzyści zewspółpracy projektantów zfirmami 68%
Zbyt duże oczekiwania firm odnośnie obniżania kosztów usług 67%
Zbyt daleko idące oczekiwania firm odnośnie skracania czasu wykonania usług 64%
Konieczność dopasowania projektu doograniczeń technologicznych/produkcyjnych firmy 62%
Brak odpowiednich procedur pracy nadprojektowaniem iwdrażaniem projektów 62%
Zbyt daleko idące oczekiwania firm odnośnie wyboru tanich materiałów doprodukcji (np.ze względu najak niższą cenę produktu końcowego) 61%
Zbyt duża ingerencja klientów wproces przygotowania projektu (duża ilość zmian, poprawek) 59%
Brak decyzyjności wkwestii wyboru/zatwierdzenia projektów produktów/usług 56%
Niskie kompetencje osób wfirmach, zktórymi można współpracować przy projektowaniu usług/produktów 55%
Włączanie projektanta doprocesu projektowania nazbyt późnym etapie 52%
Projekty nie są wystarczająco chronione prawem patentowym 37%

Na jakie problemy napotyka Pan (i) w swojej pracy z firmami przy projektowaniu produktów/usług?
Design manager, N= 32, % – „Zawsze” oraz „Często”

Odpowiedzi respondentów:

Za niskie budżety przeznaczone nausługi projektowania 75%
Brak zrozumienia roli iznaczenia dobrego designu wfirmach 75%
Niska świadomość firm natemat procesu projektowania 78%
Trudność wakceptacji przez klientów nowatorskich, odważnych projektów 60%
Brak świadomości korzyści zewspółpracy projektantów zfirmami 69%
Zbyt duże oczekiwania firm odnośnie obniżania kosztów usług 69%
Zbyt daleko idące oczekiwania firm odnośnie skracania czasu wykonania usług 72%
Konieczność dopasowania projektu doograniczeń technologicznych/produkcyjnych firmy 56%
Brak odpowiednich procedur pracy nadprojektowaniem iwdrażaniem projektów 59%
Zbyt daleko idące oczekiwania firm odnośnie wyboru tanich materiałów doprodukcji (np.ze względu najak niższą cenę produktu końcowego) 56%
Zbyt duża ingerencja klientów wproces przygotowania projektu (duża ilość zmian, poprawek) 53%
Brak decyzyjności wkwestii wyboru/zatwierdzenia projektów produktów/usług 56%
Niskie kompetencje osób wfirmach, zktórymi można współpracować przy projektowaniu usług/produktów 56%
Włączanie projektanta doprocesu projektowania nazbyt późnym etapie 56%
Projekty nie są wystraczająco chronione prawem patentowym 44%

 

Najczęstsze problemy – wstępna faza projektowania
Klient bardzo często nie wie czego chce.

Już na początkowym etapie i trudno mu zdefiniować potrzebę, oczekuje od projektanta, że ten mu to wymyśli.

Bardzo trudno otrzymać brief od klienta doprecyzowujący szczegóły projektowanie często ma charakter loterii, że może coś się odbiorcy spodoba i to wybiorą.

Klient wyznacza do prowadzenia osoby o niskim stopniu decyzyjności i znajomości tematu.

Zmieniał bardzo często zdanie

Oczekiwanie klienta co do przedstawienia zbyt dużej ilości projektów wstępnych oraz, w przypadku gdyby koncepcje zaproponowane przez projektanta się nie spodobały, zapłaty za ich przygotowanie.

Zbyt obszerny brief sugerujący w zasadzie, że klient „chce wszystko”.

Złe przygotowanie do przeprowadzenia procesu projektowania po stronie klienta: brak wytycznych (materiałów wyjściowych), opieszałość w ich przygotowaniu, brak zdecydowania w fazie uzgodnień.

Problemy z otrzymaniem wyczerpujących informacji na temat produktu, problemy z otrzymaniem informacji technicznych dotyczących projektu.

Brak rzetelnych badań dotyczących potrzeb klienta, postawa podążania za konkurencją.

Oczekiwania były czasami wykluczające się nawzajem (np. ma być luksusowe wnętrze ale z płyty OSB, bo tanio).

Dalsze zwiększanie oczekiwań klienta, po wcześniejszym zaakceptowaniu zakresu (…)

Brak przygotowania do realizacji projektu.

Częste zmiany założeń projektowych przedłożonych do wyceny. Chęć testowania różnych rozwiązań, zmiana warunków brzegowych, na koszt firmy projektowej bez założenia tego w budżecie.

Angażowanie projektanta na etapie, gdy podjęte już zostały kluczowe stateczne decyzje warunkujące kształt projektu.

 

Najczęstsze problemy – wstępna faza projektowa
Inne wskazania
Brak decyzyjności

Zbyt wiele osób prezentujących swoje pomysły. Chaos.

Brak dokładnego budżetu.

Za mały budżet w stosunku do oczekiwań.

Brak świadomości projektowej.

Mylenie roli projektanta z rolą prawnika, marketingowca, ekonomisty, projekt managera.

Brak świadomości złożoności procesu projektowego oraz czasu jaki należy na niego poświęcić.

Sprzeczne informacje, częste zmiany założeń projektowych, świadomość klienta budowana na podstawie kolejnych wersji niestety koszty tej nauki ponosi projektant, brak konkretnych badań i analiz, interpretacja badań i analiz do założonych przez klienta tez itp..

Brak otwartości na opinie, przekonania, propozycje projektantów.

Czasem pomija się potrzeby klienta i kieruje się opinią handlowców.

Narzucanie własnych pomysłów niwecząc pracę projektanta.

Brak zaangażowania klienta – „Niech Pan teraz projektuje”.

Brak świadomości, że należy rozdzielić prywatny gust od oczekiwań wobec projektu – projekt nie powstaje dla menadżera/właściciela a dla użytkowników (postawa „nie kupiłbym tego, nie podoba mi się”).

gosia

Written by gosia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>