Opinie śląskich projektantów, przedsiębiorców i samorządów lokalnych.
Badanie przeprowadzone w ramach projektu Design Silesia
Realizacja
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ASP w Katowicach, Zamek Cieszyn
Cel projektu
Upowszechnienie wykorzystania designu w rozwoju województwa Śląskiego. Jednym z kluczowych założeń była diagnoza stanu i potrzeb designu w województwie śląskim.

 

Relacja projektanta i zleceniodawcy – opinie

 

Wprowadzenie – postrzeganie projektowania

Problemy
Rozdźwięk w autodefinicji roli zawodowej projektantów, a postrzeganiem jej przez przedstawicieli środowisk, które stanowić mogą grupy potencjalnych zleceniodawców.
Postrzeganie projektowania przez walory estetyczne. Wśród polskich przedsiębiorców w dalszym ciągu funkcjonuje nieporozumienie polegające na utożsamianiu designu wyłącznie ze stylizacją.

Ograniczanie roli projektowania do budowania wizerunku i promocji.

Brak dostatecznej wiedzy oraz deficyt informacji na temat zakresu działań projektanta w środowiskach potencjalnych usługobiorców, jako częsty powód nieufności w relacjach biznesowych.

Kolejny problem to upraszczanie, ignorowanie, ograniczanie czy wręcz ne-
gowanie zakresu zagadnień wchodzących w zakres kompetencji projektanta.

Role i definicje
Poszerzenie roli projektanta – doradzanie i zrozumienie klientów i ich potrzeb, znajomość rynku, obszarów działalności różnych podmiotów oraz szerokiego kontekstu społecznego, w którym produkty i usługi będą istniały.

Przedsiębiorcy stopniowo poznają siłę oddziaływania designu i jego rolę w łańcuchu działalności gospodarczej.

Coraz częściej przedsiębiorcy zdają sobie również sprawę z faktu, że cykl rozwoju nowego produktu jest procesem złożonym i wymagającym zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu realizatorów.
Wyjście projektowania poza produkt – planowanie usług, strategii zarządzania, budowanie systemów komunikacji.

Design nie obejmuje jedynie strony wizualnej produktu czy usługi, ale integruje różne obszary takie jak technika, technologia, ergonomia, marketing, psychologia, socjologia i zarządzanie.

Design stawia więc pytanie o sposób w jaki przeprowadzić przedsiębiorcę i projektanta we wspólnej pracy do efektu.
Design staje się narzędziem stymulowania procesów zmian, gdzie głos w dyskusji należy się także odbiorcom działań projektowym (możliwość partycypacji użytkownika w procesie projektowym).

Celem projektowania jest zauważenie, zdefiniowanie i twórcze rozwiązanie problemu.
Projektowanie polega również na tworzeniu koncepcji zupełnie nowych produktów i modernizowaniu już istniejących. Chodzi tu nie tylko o stronę formalną, ale również użytkową, często konstrukcyjną, a czasem o stworzenie idei zupełnie nowego produktu.
Poszukiwanie, udoskonalanie, uniwersalizacja i indywidualizacja, szukanie prawidłowości i sprzeczności, poddawanie pod dyskusję oczywistych reguł, są wpisane w istotę zawodu projektanta.

Inną cechą specyficzną designu jest innowacyjność. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań winno być tutaj traktowane jako stały i otwarty proces. Wymaga zrozumienia i determinacji inwestora oraz projektanta, a właściwie zespołu reprezentującego producenta i zespołu projektantów – winny to być bowiem działania zespołowe.

Design w województwie śląskim

Design w województwie śląskim – raport badania

Dane dotyczące respondentów:
25-osobowa grupa projektantów, których działalność zawodowa związana
jest z obszarem województwa śląskiego.

 

Pytania i odpowiedzi

 

Ograniczenia w skali kraju – bariery dla rozwoju designu w Polsce
Odpowiedzi respondentów:

brak świadomości korzyści jakie niesie za sobą współpraca z projektantami

bariery finansowe

świadomość roli designu (m.in. u potencjalnych zleceniodawców)

niedostateczne przygotowanie projektantów do zawodu – system edukacji nie ułatwiający „wejścia na rynek”, praktyki, praktyczne przygotowanie do zawodu, brak zaufania do młodych projektantów

brak wiedzy o istnieniu zawodu projektanta – a zatem obszaru jego kompetencji

 

Zainteresowanie wśród przedsiębiorców współpracą z projektantami
Odpowiedzi respondentów:

design jako czynnik konkurencyjności w grze rynkowej

mimo gotowości podjęcia współpracy – brak umiejętności współpracy i zrozumienia wartości pracy projektantów

traktowanie pracy projektantów jako niepotrzebnych wydatków

 

Czynniki decydujące o przyjęciu konkretnego zamówienia do realizacji
Tabela ilustrująca odpowiedzi respondentów

 

TABELA 1. Czynniki decydujące o przyjęciu konkretnego zamówienia do realizacji
* dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi
Źródło: badania zrealizowane na zlecenie Zamku Cieszyn w ramach projektu Design Silesia, 2011.
kategoria odpowiedzi N = 25 %  z  N = 25
Warunki finansowe 19 76
Tematyka zlecenia 12 48
Znalezienie wspólnego języka zezleceniodawcą – ustalenie satysfakcjonujących obie strony zasad współpracy 10 40
Możliwości technologiczne 4 16
Kultura designu wprzedsiębiorstwie 3 12
Marka zleceniodawcy 2 8
Profesjonalny brief 2 8
Przekonanie ocelowości działania 2 8
Gotowość podjęcia zmian 1 4
Jasne zasady współpracy zapisane wumowie zezleceniodawcą 1 4
Oczekiwania odbiorcy 1 4
Potencjał zlecenia, możliwość stworzenia dobrego produktu 1 4
Potrzeba społeczna 1 4
Przekonanie owłasnych kompetencjach 1 4
Satysfakcja ipełna odpowiedzialność zaprojekt 1 4
Termin realizacji 1 4
Zakres obowiązków 1 4
Zaufanie 1 4
suma 64 X*

 

Czynniki utrudniające współpracę ze zleceniodawcą
Tabela ilustrująca odpowiedzi respondentów

 

TABELA 2. Czynniki utrudniające współpracę ze zleceniodawcą
* dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi
Źródło: badania zrealizowane na zlecenie Zamku Cieszyn w ramach projektu Design Silesia, 2011.
kategoria odpowiedzi N = 25 %  z  N = 25
Negocjowanie stawek 11 44
Niedostateczne zaangażowanie, trudności wkomunikacji, brak decyzyjności 8 32
Brak zaufania doprojektanta jako specjalisty wswojej dziedzinie 5 20
Niesprecyzowane założenia projektowe 5 20
Niska świadomość wagi designu wzarządzaniu przedsiębiorstwem 5 20
Krótkie terminy realizacji, często uniemożliwiające perfekcyjne dopracowanie projektu 4 16
Przekonanie zleceniodawcy, żewie lepiej 4 16
Brak świadomości zleceniodawcy dotyczący procesu projektowego 3 12
Brak jasno określonych zasad, terminów orazharmonogramów kosztów projektu 2 8
Małe budżety uniemożliwiające zaproszenie dowspółpracy większej ilości projektantów – istotne szczególnie wfazie koncepcyjnej 2 8
Przekonanie zleceniodawcy dokompleksowych rozwiązań 2 8
Zbyt sztywne przepisy ibiurokracja wprzypadku sektora publicznego 1 4
Zleceniodawca dokonuje samowolnych zmian, zleceniodawca godzi się naniską jakość 1 4
suma 53 X*

 

Porównując obydwie tabele widać, że trochę więcej respondentów okazało zgodność, co do najważniejszych czynników polepszających współpracę. Niektóre z elementów zostały wymienione w obydwu kategoriach, zajmując dodatkowo tą samą lokatę – zaufanie (w obydwu zestawieniach miejsce 3).

Czynnik finansowy przyczyną największych problemów we współpracy. Natomiast wśród czynników pomagających wspólnie pracować najistotniejsze są te związane z komunikacją interpersonalną oraz potrzebą szacunku i uznania.

 

Czynniki ułatwiające współpracę ze zleceniodawcą
Tabela ilustrująca odpowiedzi respondentów

 

TABELA 3. Czynniki ułatwiające współpracę ze zleceniodawcą
* dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi
Źródło: badania zrealizowane na zlecenie Zamku Cieszyn w ramach projektu Design Silesia, 2011.
kategoria odpowiedzi N = 25 %  z  N = 25
dobra komunikacja, otwartość iprzepływ informacji 14 56
jasno określone oczekiwania projektowe ifinansowe 11 44
zaufanie 6 24
szczegółowy brief iwysoka świadomość roli designu 5 20
przestrzeganie terminów przez obie strony 3 12
wzajemny szacunek, wtym uznanie kompetencji zawodowych iprofesjonalizmu projektanta przez zleceniodawcę 3 12
satysfakcja finansowa 2 8
wypracowanie wspólnej koncepcji 2 8
realność żądań 1 4
rodzaj zlecenia 1 4
wysoka jakość 1 4
zleceniodawca, którynastawia się nakompleksową idługofalową współpracę 1 4
suma 50 X*

 

Wnioski
Najczęściej podawaną przez projektantów przeszkodą w rozwoju designu oraz we współpracy ze zleceniodawcą jest kwestia finansów. Jak pokazuje badanie, niechęć do inwestowania w design wynika głównie z nieświadomości zleceniodawców.

Kierunek rozwiązań – informowanie o roli i znaczeniu designu, kompetencjach projektanta oraz jego procesie projektowym z zaznaczeniem aspektu czasu. Case study – jakie korzyści niesie współpraca z projektantami, znaczenie dobrego projektu dla klienta. Design jako inwestycja długofalowa. Uświadomienie znaczenia przepływu informacji między projektantem i zleceniodawcą, zwłaszcza w konstruowaniu założeń projektowych.

gosia

Written by gosia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>